(+34) 952 47 71 08 | (+34) 952 47 71 12

despacho.juridico@iura.es

Avda. Jesús Santos Rein, 17, Urb. Puebla Lucía, Edificio Mirado, 1ª Planta, 29640 Fuengirola (Málaga)

© 2020 IURA Despacho Jurídico S.L.P.

UPPHÖRANDE AV VERKSAMHET

Indemnización de las compañías aseguradoras por cese de actividad

UPPHÖRANDE AV VERKSAMHET

Förlust av inkomster: Ersättning från försäkringsbolagen.

Det är vanligt att de försäkringarna som företaget tecknat för att ekonomiskt skydda sin verksamhet, inkluderar ersättning vid upphörande av verksamhet. Under pandemin har många affärsverksamheter blivit tvungna att tillfälligt stänga, och därmed ha rätt att få ersättning från sitt försäkringsbolag. Trots att försäkringsbolagen har gett avslag och fortsätter att ge avslag för ersättning till sina försäkringskunder, håller våra domstolar på att överväga att försäkringsbolagens avslag bryter mot lagen om skydd av den försäkrades rättigheter.

Inga kommentarer

Posta en kommentar